1. Barbara Pregelj: Za priznanje prevoda v slovenski kulturi in družbi
 2. Agnes Pisanski Peterlin: Znanost v prevodu
 3. Barbara Vodopivec: Znanost med nacionalnim in globalnim – nekaj misli o prevajanju v znanosti
 4. Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon: Vloga prevajalca v postopku prevajanja in izdaje književnega dela
 5. Jasmina Markič: O tolmačenju in tolmačih
 6. Marta Biber: Tolmačenje kot delo sodnega tolmača
 7. Olga Shrestha: Prevajanje za državne institucije
 8. Nike K. Pokorn: Potreba po skupnostnih prevajalcih in tolmačih za potrebe zdravstva v Sloveniji
 9. Ana Beguš: Tehnologija v prevajanju: od prevajalcev k prevajalnikom
 10. Andreja Skarlovnik Ziherl: Pregled delovanja strokovnih društev in združenj prevajalcev, tolmačev in lektorjev
 11. Jana Zidar Forte: Poklici (med)jezikovnega posredovanja: izobraževanje in zaposlitvene možnosti
 12. Amalija Maček in Mojca Schlamberger Brezar: Oddelek za prevajalstvo na Filozofski fakulteti UL
 13. Simon Zupan: Študij prevajanja in tolmačenja na Univerzi v Mariboru
 14. Ana Beguš: Program Jezikovno posredovanje in prevajanje na Fakulteti za humanistične študije UP
 15. Rok Dovjak in Maja Sužnik: Izobrazbena podstat lektoriranja – študij slovenistike v Sloveniji
 16. Barbara Pregelj: Nekaj podatkov za oris profila slovenskih prevajalk in prevajalcev
 17. Tamara Mikolič Južnič: Slovenski prevajalski trg: pregled stanja
 18. Tina Perić in Maša Dolanc: Povprečna prevajalka dela vedno, pa naj bo vikend, praznik, noč ali dopust
 19. Kristina M. Pučnik: Anketa Lektorskega društva Slovenije o vrednotenju lektorskih storitev
 20. Mojca Šorli: Jezikovna opremljenost na področju prevajanja, tolmačenja in jezikovne mediacije
 21. Urška P. Černe in Gašper Malej: Portreti slovenskih književnih prevajalk in prevajalcev
 22. Nada Primožič: Prevajalci mimo anket
 23. Barbara Pregelj: O čem govorijo ankete med prevajalci in lektorji Mojca Šorli: Slovenska jezikovna politika: status jezikovnih delavcev in delavk v dobi tehnologije in digitalne humanistike
 24. Borut Brezar: O prekarnosti (v prevajalskem poklicu)
 25. Nada Primožič, Kristina M. Pučnik: Vrednotenje storitev prevajalcev in lektorjev
 26. Jernej Kaluža: Servisiranje samozaposlenih v kulturi in kreativnih industrijah
 27. Sonja Robnik: Senčne plati feminizacije poklica: ali se lahko zgodijo tudi prevajanju?
 28. Tamara Mikolič Južnič: Analiza spolne strukture slovenskih literarnih prevajalcev
 29. Mateja Seliškar Kenda in Jakob J. Kenda: Ključni elementi korektne avtorske pogodbe za izdajo prevoda literarnega dela
 30. Tanja Petrič, Iztok Ilc, Đurđa Strsoglavec: O knjižničnem nadomestilu
 31. Tamara Mikolič Južnič: Finančna uspešnost prevajalskega sektorja
 32. Polona Mertelj: Pregled razmer na področju prevajanja avdiovizualnih vsebin
 33. Kristina M. Pučnik: Lektorska licenca in drugi poskusi regulacije poklica
 34. Viktorija Osolnik Kunc: Neformalno izobraževanje prevajalcev v Sloveniji
 35. Kristina M. Pučnik: Zdravstveni vidik dejavnosti specializiranih jezikovnih uporabnikov
 36. Katja Benevol Gabrijelčič: Virtualno povezovanje prevajalcev – zakaj in kako
 37. Tanja Petrič: Mednarodni prevajalski seminarji slovenske književnosti
 38. Nataša Hirci: Praktično usposabljanje študentov Oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 39. Maša Dolanc: Jezikovna zadruga Soglasnik ni samo še eno prevajalsko podjetje
 40. Iztok Ilc: CEATL
 41. Amalija Maček in Sandro Paolucci: EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association
 42. Špela Vintar: Digitalno jezikoslovje kot odziv na spreminjajoče se potrebe po jezikovnih storitvah
 43. Nataša Sinovec: Tegobe sedečega dela in kako se jim izogniti
 44. Predlogi za izboljšanje položaja prevajanja v Sloveniji ter ureditev statusa prevajalk in prevajalcev, tolmačk in tolmačev ter lektoric in lektorjev