Kazalo s posameznimi prispevki

Barbara Pregelj: Za priznanje prevoda v slovenski kulturi in družbi
Agnes Pisanski Peterlin: Znanost v prevodu
Barbara Vodopivec: Znanost med nacionalnim in globalnim – nekaj misli o prevajanju v znanosti
Marija Zlatnar Moe, Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon: Vloga prevajalca v postopku prevajanja in izdaje književnega dela
Jasmina Markič: O tolmačenju in tolmačih
Marta Biber: Tolmačenje kot delo sodnega tolmača
Olga Shrestha: Prevajanje za državne institucije
Nike K. Pokorn: Potreba po skupnostnih prevajalcih in tolmačih za potrebe zdravstva v Sloveniji
Ana Beguš: Tehnologija v prevajanju: od prevajalcev k prevajalnikom
Andreja Skarlovnik Ziherl: Pregled delovanja strokovnih društev in združenj prevajalcev, tolmačev in lektorjev
Jana Zidar Forte: Poklici (med)jezikovnega posredovanja: izobraževanje in zaposlitvene možnosti
Amalija Maček in Mojca Schlamberger Brezar: Oddelek za prevajalstvo na Filozofski fakulteti UL
Simon Zupan: Študij prevajanja in tolmačenja na Univerzi v Mariboru
Ana Beguš: Program Jezikovno posredovanje in prevajanje na Fakulteti za humanistične študije UP
Rok Dovjak in Maja Sužnik: Izobrazbena podstat lektoriranja – študij slovenistike v Sloveniji
Barbara Pregelj: Nekaj podatkov za oris profila slovenskih prevajalk in prevajalcev
Tamara Mikolič Južnič: Slovenski prevajalski trg: pregled stanja
Tina Perić in Maša Dolanc: Povprečna prevajalka dela vedno, pa naj bo vikend, praznik, noč ali dopust
Kristina M. Pučnik: Anketa Lektorskega društva Slovenije o vrednotenju lektorskih storitev
Mojca Šorli: Jezikovna opremljenost na področju prevajanja, tolmačenja in jezikovne mediacije
Urška P. Černe in Gašper Malej: Portreti slovenskih književnih prevajalk in prevajalcev
Nada Primožič: Prevajalci mimo anket
Barbara Pregelj: O čem govorijo ankete med prevajalci in lektorji
Mojca Šorli: Slovenska jezikovna politika: status jezikovnih delavcev in delavk v dobi tehnologije in digitalne humanistike
Borut Brezar: O prekarnosti (v prevajalskem poklicu)
Nada Primožič, Kristina M. Pučnik: Vrednotenje storitev prevajalcev in lektorjev
Jernej Kaluža: Servisiranje samozaposlenih v kulturi in kreativnih industrijah
Sonja Robnik: Senčne plati feminizacije poklica: ali se lahko zgodijo tudi prevajanju?
Tamara Mikolič Južnič: Analiza spolne strukture slovenskih literarnih prevajalcev
Mateja Seliškar Kenda in Jakob J. Kenda: Ključni elementi korektne avtorske pogodbe za izdajo prevoda literarnega dela
Tanja Petrič, Iztok Ilc, Đurđa Strsoglavec: O knjižničnem nadomestilu
Tamara Mikolič Južnič: Finančna uspešnost prevajalskega sektorja
Polona Mertelj: Pregled razmer na področju prevajanja avdiovizualnih vsebin
Kristina M. Pučnik: Lektorska licenca in drugi poskusi regulacije poklica
Viktorija Osolnik Kunc: Neformalno izobraževanje prevajalcev v Sloveniji
Kristina M. Pučnik: Zdravstveni vidik dejavnosti specializiranih jezikovnih uporabnikov
Katja Benevol Gabrijelčič: Virtualno povezovanje prevajalcev – zakaj in kako
Tanja Petrič: Mednarodni prevajalski seminarji slovenske književnosti
Nataša Hirci: Praktično usposabljanje študentov Oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Maša Dolanc: Jezikovna zadruga Soglasnik ni samo še eno prevajalsko podjetje
Iztok Ilc: CEATL
Amalija Maček in Sandro Paolucci: EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association
Špela Vintar: Digitalno jezikoslovje kot odziv na spreminjajoče se potrebe po jezikovnih storitvah
Nataša Sinovec: Tegobe sedečega dela in kako se jim izogniti
Predlogi za izboljšanje položaja prevajanja v Sloveniji ter ureditev statusa prevajalk in prevajalcev, tolmačk in tolmačev ter lektoric in lektorjev